Zapraszamy do lektury najnowszego raportu Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. „Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji” autorstwa Adama Bulandry, Jakuba Kościółka, Urszuli Majcher-Legawiec, Małgorzaty Pamuły-Behrens i Marty Szymańskiej to jak dotąd nasza najobszerniejsza publikacja

Autorzy skupiają się na zagadnieniach takich jak edukacja wielokulturowa w Krakowie w ujęciu statystycznym na tle regionu i kraju (przedszkolna i szkolna), przygotowanie pracowników systemu edukacji do pracy w wielokulturowym środowisku i aktualnie stosowane rozwiązania dotyczące obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym w krakowskich szkołach. Raport zawiera także rekomendacje w zakresie: wsparcia kompetencji międzykulturowych uczniów, dzieci z przedszkoli, nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji; zarządzania edukacją w sytuacji migracji – organizacji pracy przedszkoli i szkół oraz wsparcia kompetencji pracowników systemu edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego wobec potrzeb wielokulturowego środowiska edukacyjnego, a także procesowego wspomagania rozwoju szkoły w kierunku szkoły międzykulturowej.

Raport dostępny jest TUTAJ.