Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rakowicka 27/B259, 31-510 Kraków
Telefon: 12 293 53 04
E-mail: owim@uek.krakow.pl