Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Centrum Wielokulturowe jest innowacyjnym projektem miasta Krakowa. Jego pierwsza edycja miała miejsce w latach 2021. Druga, rozpoczęła się na początku 2022 i potrwa do 2023. Misją Centrum Wielokulturowego jest wsparcie wszystkich migrantów i uchodźców potrzebujących pomocy podczas poszczególnych faz zakorzeniania się w naszym mieście. Operatorem Centrum jest Fundacja Internationaler Bund Polska.

Otwarty Kraków

Działający od 2016 roku program „Otwarty Kraków” jest inicjatywą Urzędu Miasta Krakowa. W jego centrum jest uznanie konieczności aktywnego działania samorządu w sytuacji rosnącej różnorodności Krakowa tak, by maksymalizować wykorzystanie pozytywnego potencjału tej zmiany. „Otwarty Kraków” to międzysektorowa współpraca na rzecz tworzenia harmonijnej, wielokulturowej społeczności miasta.

CASPAR

CASPAR (Center for Advanced Studies of Population and Religion) jest interdyscyplinarnym centrum badawczym działającym od 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie skupiającym doświadczonych badaczy populacji, migracji i religii wywodzących się z różnych dziedzin nauk: antropologii, demografii, ekonomii, nauk politycznych, statystyki, socjologii i matematyki.