Z radością informujemy o publikacji drugiego raportu OWiM autorstwa Janusza Muchy i Konrada Pędziwiatra: „Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich”

Raport poświęcony jest aspektom obecności obcokrajowców na uczelniach w Krakowie. Najważniejsze zagadnienia, które porusza, to: migracje akademickie jako typ mobilności międzynarodowej, dynamika migracji akademickich do Polski, studenci zagraniczni w Polsce i Krakowie w świetle najnowszych danych statystycznych, polityki rekrutacyjne uczelni krakowskich, integracja studentów zagranicznych w Krakowie, ku lepszej integracji – opieka nad studentami zagranicznymi, miejsce zamieszkania studentów zagranicznych w Krakowie, studenci zagraniczni i praca zarobkowa – absolwenci i praca w Polsce, studenci zagraniczni i ich nieformalne życie kulturalne w Krakowie, zagraniczni pracownicy krakowskich uczelni w latach 2012 i 2015-2017. Raport zawiera także rekomendacje dla Miasta dotyczące monitorowania i regulowania (tam gdzie to możliwe i adekwatne) imigracji zagranicznych studentów i akademików do Krakowa.

Raport jest dostępny do pobrania w zakładce „Publikacje”. Zapraszamy do lektury.