Z przyjemnością informujemy, że Konrad Pędziwiatr – pomysłodawca Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji został nominowany do nagrody Złotych Wachlarzy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji za: „działalnością naukową, która zdaniem Kapituły zwiększa naszą wiedzę na temat sytuacji społeczności muzułmańskiej w Europie, przyczyniając się tym samym do budowania jej obiektywnego i wolnego od uprzedzeń obrazu.”

Wśród nominowanych jest jeszcze jedna osoba z Krakowa, Oleksandra Zapolska – założycielka Fundacji Zustricz. Więcej informacji o osobach nominowanych można znaleźć na stronie Złotych Wachlarzy, przez którą również można oddawać swoje głosy.