Serdecznie zapraszamy do lektury naszego pierwszego anglojęzycznego raportu pt. „Imigranci w Krakowie w 2021” autorstwa Konrada Pędziwiatra, Jana Brzozowskiego i Marcina Stonawskiego. Raport pokazuje zmiany w strukturze populacji imigrantów w Krakowie w 2021 roku w porównaniu do lat 2020 i 2019 na podstawie najnowszych danych z różnych rejestrów. Pełny raport można znaleźć TUTAJ.

Pod koniec 2021 roku imigranci stanowili już ok. 10% mieszkańców Krakowa. Pomimo dominacji obywateli Ukrainy, społeczność migrantów stawała się coraz bardziej zróżnicowana etnicznie. Wzrastała między innymi liczebność takich grup narodowościowych (obok Ukraińców) jak Białorusini, Gruzini, Rosjanie, Indusi, ale też Hiszpanie, Włosi, Brytyjczycy czy Brazylijczycy i Mołdawianie. Raport opisuje istotne cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne populacji cudzoziemców w mieście oraz identyfikuje miejsca największej koncentracji imigrantów w Krakowie. Opisuje również szczegółowo ich sytuację prawną oraz udział w systemie szkolnictwa i gospodarce miasta.