Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji!

Nicola D. Coniglio (University of Bari) i Jan Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) opowiedzą o wpływie migracji międzynarodowych na postawy moralne wobec podatków. Spotkanie moderować będzie Konrad Pędziwiatr.

Migracja międzynarodowa stanowi potencjalny kanał przekazywania norm, postaw i wartości z powrotem do krajów pochodzenia W naszej prezentacji zbadamy, w jaki sposób międzynarodowa migracja osób wpływa na ich postawy moralne wobec podatków i niechęć do tendencji unikania opłacania podatków przejawianej przez członków rodziny/domostwa w kraju pochodzenia emigranta. W tym celu posłużymy się bogatą bazą danych na poziomie gospodarstw domowych, która jest reprezentatywna dla polskiego społeczeństwa w latach 2007-2015 – jednego z najważniejszych krajów emigracji w UE – i pozwala obserwować postawy i wartości społeczne osób przed i po faktycznej migracji członka gospodarstwa domowego. Nasze dotychczasowe wyniki badań pokazują, że emigrant zarobkowy w gospodarstwie domowym ma znaczący i pozytywny wpływ na postawy moralne członków wobec podatków i zwiększa niechęć wobec osób unikających obowiązku podatkowego. Udowadniamy, że ta forma przekazów społecznych zależy w dużej mierze od cech takich jak płeć, poziom wykształcenia, rola w gospodarstwie domowym – zarówno tych, którzy migrują, jak i tych, którzy pozostają w gospodarstwie domowym. Identyfikacja skutków opiera się na danych pochodzących z długoterminowych badan zmian na poziomie indywidualnym. Pozwoliło to na wykluczenie stałego czynnika zakłócającego, który wpływa zarówno na migracje międzynarodowe członków rodzin, jak i na indywidualne podejście do unikania opodatkowania.

Aby dołączyć do seminarium na platformie ZOOM należy kliknąć w poniższy link:

https://us02web.zoom.us/j/89673180681…

Meeting ID: 896 7318 0681
Passcode: 9LT8yM

Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.