Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium! Sibylle Heilbrunn (Kinneret College on the Sea of Galilee), Jörg Freiling (Uniwersytet w Bremie) i Nina Bilal (Uniwersytet Warszawski) opowiedzą o wyzwaniach i szansach przedsiębiorczości uchodźców.

Według szacunków UNHCR w połowie 2020 r. Na całym świecie było ponad 80 milionów osób przymusowo wysiedlonych, w tym 26,3 miliona uchodźców i 4,2 miliona osób ubiegających się o azyl (UNHCR, 2020). Globalna pandemia stała się nowym czynnikiem wpływającym na ich życie, obok wojen, konfliktów i prześladowań. Promowanie przedsiębiorczości w tych grupach jest często postrzegane jako sposób na poprawę dostosowania gospodarczego i społeczno-kulturowego w krajach przyjmujących. Niedawno zaczęto dokładniej zajmować się tymi kwestiami.

Celem webinarium MMO jest dyskusja akademicka podkreślająca kluczowe tematy badawcze związane z przedsiębiorczością uchodźców. Skoncentruje się w szczególności na głównych wyzwaniach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez uchodźców lub osoby ubiegające się o azyl, ale także na istniejących możliwościach i ułatwieniach. Poruszona zostanie rola potencjału przedsiębiorczości, w tym intencje i motywacje przedsiębiorczości. Na koniec omówiony zostanie temat pandemii w odniesieniu do przedsiębiorczości uchodźców.

Aby dołączyć do seminarium, kliknij poniższy link do spotkania Zoom:

ID spotkania: 848 0119 5485
Hasło: t21wrH