Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium 🙂 O najnowszym raporcie OWiM „Migranci w Krakowie w 2020 roku” opowiedzą jego autorzy – Konrad Pędziwiatr, Marcin Stonawski i Jan Brzozowski. Spotkanie moderować będzie Dobrosława Wiktor-Mach.
Prezentowany podczas seminarium raport opisuje populację imigrantów w Krakowie w 2020 roku. Przeanalizowano w nim informacje na temat cudzoziemców przebywających w naszym mieście, które można znaleźć w zróżnicowanych źródła danych administracyjnych. Raport ukazuje liczebność populacji imigrantów w Krakowie oraz jej istotne cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne. Ponadto identyfikuje miejsca największej koncentracji imigrantów w mieście i opisuje ich sytuację w systemie szkolnictwa. Dane dotyczące 2020 roku zestawione są z informacjami na temat cudzoziemców w Krakowie w 2019 roku. Tym samym opracowanie ukazuje w jaki sposób zmienia się społeczność cudzoziemska w mieście. Pokazuje między innymi, iż pomimo pandemii jej liczebność wcale nie spada. Podejmuje również próbę oceny jakości istniejących źródeł danych, wraz z rekomendacjami ich ulepszenia.
Prelegenci:
• Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
• Marcin Stonawski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, CASPAR)
• Jan Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, CASPAR)
Moderator:
• Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Aby dołączyć do seminarium na platformie ZOOM należy kliknąć w poniższy link:
Meeting ID: 835 6545 9733
Passcode: 2D4aFp
Wydarzenie odbędzie się w języku polskim.