Jak gender i religia wpływa na doświadczenia migracyjne? Jak zmieniają się wyobrażenia, praktyki i dyskursy związane z płcią w polskich organizacjach Kościoła rzymskokatolickiego poza granicami kraju? W jakim stopniu w kontekście społeczeństw pluralistycznych, wielokulturowych, zsekularyzowanych i bardziej egalitarnych niż Polska dochodzi do feminizacji struktur kościelnych? Czy w transnarodowym kontekście pojawiają się nowe wzory płci? Na te oraz inne pytania odpowiadać będą autorki nowo wydanej książki „Poza granicami.Płeć kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych.”, której poświęcone będzie zbliżające się seminarium OWiM .
Książka „Poza granicami. Płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych” napisana przez Katarzynę Leszczyńską, Sylwię Urbańską oraz Katarzynę Zielińską jest próbą zrozumienia dynamiki przemian wzorów płciowych wśród migrantów działających w Polskich Misjach Katolickich w Anglii, Belgii i Szwecji. Autorki analizują praktyki, które służą podtrzymywaniu, gruntowaniu tradycyjnych podziałów płciowych, jak i różne subwersywne akty oporu migrantek i migrantów, które modyfikują segregację płciową, a nawet ją podważają. Pokazują również, że w sytuacji migracji, kiedy różnica płciowa zostaje wyeksponowana i tym bardziej konieczne staje się jej ponowne zdefiniowanie, rosną w siłę męskie religijne mobilizacje. Książka podsumowuje badania terenowe z lat 2016–2018, w trakcie których Autorki rozmawiały z wieloma świeckimi i konsekrowanymi działaczkami i działaczami PMK w Anglii, Belgii i Szwecji.
Prelegentki:
• Katarzyna Leszczyńska (AGH)
• Sylwia Urbańska (Uniwersytet Warszawski)
• Katarzyna Zielińska (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutanci:
• Kasia Narkowicz (Middlesex University, Anglia)
• Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
• Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Aby dołączyć do seminarium na platformie ZOOM należy kliknąć w poniższy link:
Meeting ID: 895 5189 5959
Passcode: f469sU