Prelegenci:

Tuba Bircan – Vrije Universiteit Brussel (Belgia)
 
Carlos Arcila Calderón – University of Salamanca (Hiszpania)
 
Moderatorzy:
Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 

 

Tradycyjne dane statystyczne dotyczące migracji międzynarodowych posiadają wiele luk, niespójnych definicji, różnic w zasięgu geograficznym, oraz cechują się brakiem precyzji, co do przyczyn migracji, ich długości oraz cech demograficznych migrantów. Istnieje potrzeba kompleksowych, dokładnych i aktualnych danych dotyczących migracji, aby zrozumieć, przewidzieć i wypracować dokładne polityki. Ostatnio kraje i organizacje międzynarodowe wykorzystują Big Data do wypełnienia luk w danych migracyjnych. Nadchodzące seminarium OWiM dostarczy zwięzłych i przystępnych wskazówek, w jaki sposób wykorzystanie innowacyjnych danych może uzupełnić tradycyjne źródła informacji na temat procesów migracyjnych oraz zidentyfikowane luki w wiedzy.

Nasza pierwsza prelegentka, Tuba Bircan z Vrije Universiteit Brussel (Belgia), omówi kluczowe zastosowania nowych źródeł danych do analizy różnych tematów migracyjnych, w tym szacowania zasobów i przepływów migrantów, profili społeczno-ekonomicznych migrantów, prognozowania i sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia Covid- 19. Omówi również praktyki tworzenia „współpracy w zakresie danych” oraz odpowiednie ramy regulacyjne, niezbędne by sprostać wyzwaniom etycznym, bezpieczeństwa i ochrony danych.

Nasz drugi prelegent, Carlos Arcila Calderón z Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania), pokaże, w jaki sposób metody obliczeniowe mogą pomóc w analizie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, a te z kolei przyczynić się do lepszego zrozumienia integracji migrantów w społeczeństwie europejskim. Mówiąc dokładniej, wyjaśni, jak zbierać dane z mediów społecznościowych, a następnie przeprowadzać analizy tekstowe, po to by móc ocenić charakter opinii publicznej na temat migrantów i uchodźców. Zwróci również szczególną uwagę na wykrywanie mowy nienawiści wobec tych wrażliwych grup, stosując podejście obliczeniowe. Wyjaśni również, jak wykorzystać analizy predykcyjne danych ankietowych do oszacowania integracji społecznej migrantów poprzez generowanie populacji syntetycznych w celu oszacowania akceptacji migrantów na poziomie regionalnym i lokalnym.
Tradycyjnie po prezentacjach naszych gości odbędzie się dyskusja z możliwością bezpośredniego zadawania pytań.

Data: 27 października 2020 r
Godzina: 10:30 CET

Aby dołączyć do seminarium, kliknij poniższy link do spotkania Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88458860060?pwd=MzMzeWc5bzRWcXJJQVJoMTRtRUE0QT09&fbclid=IwAR10kdrepYTa69FcZgWB73nZe6-P5orEmjxgo0TIdVf8BoVgZxVMdmHqM2Y#success

ID spotkania: 884 5886 0060
Kod dostępu: i065Tt

 

 

P.S.

1. Seminarium odbędzie się w języku angielskim.