Wraz z Centrum Wielokulturowym w Krakowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium. O najnowszym raporcie „Mobilizacja pomocy w Krakowie po 24 lutego 2022r. Wyzwania i szanse zarządzania” opowiedzą jego autorzy Karolina Czerska-Shaw, Aneta Krzyworzeka-Jelinowska i Janusz Mucha.
Pomoc, z jaką spotkali się w Polsce (w tym w Krakowie) uchodźczynie/uchodźcy z Ukrainy miał miejsce zarówno w sferze prywatnej (przyjmowanie do mieszkań, zbiórki, akcje/działania indywidualnych osób, grupy znajomych) jak i w sferze społeczeństwa obywatelskiego (NGOs, oddolne inicjatywy społeczne, stowarzyszenia, wolontariat pracowniczy), oraz przy instytucjach publicznych (urzędy, szkoły, domy kultury, uczelnie), aby wymienić tylko niektóre. Te sfery bardzo często się krzyżują, nakładają się; jednak nieraz także działają w izolacji, niewiedzy, czy nawet w rywalizacji z sobą.
Celem badań jest nakreślenie historycznych (w trakcie tworzenia historii) i strukturalnych/instytucjonalnych map mobilizacji pomocy w Krakowie w kontekście przymusowych migracji na skutek wojny w Ukrainie. Nasze badania dokumentują zarówno indywidualne, jak i instytucjonalne/organizacyjne motywacje, wyzwania i doświadczenia mobilizacji, siłę i jakość powiązań, współzależności pomiędzy sieciami pomocy, oraz pozycjonowanie interesariuszy w ramach tych sieci. Projekt zawiera wywiady pogłębione (n: 33) z liderami aktorów społecznych na mapie mobilizacji miejskiej, ankietę (n: 84) przeprowadzoną wśród wolontariuszy, jeden wywiad fokusowy z liderami organizacji sformalizowanych oraz przedstawicielami grup niesformalizowanych, oraz obserwacje uczestniczące.
Badania umożliwiły nam analizę zarządzania kryzysem humanitarnym w Krakowie, tworzenia się sieci pomiędzy aktorami społecznymi oraz kierunki profesjonalizacji pomocy. Dzięki rozmowom z naszymi respondentami możemy przedstawić szerszą perspektywę działań oraz rozwój sieci, które można rekomendować jako te o najwyższych standardach, ale i zidentyfikowaliśmy słabe punkty, które należy przemyśleć i zweryfikować.
Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej (live i stacjonarnie)
• stacjonarnie (Goethe-Institut Krakau, ul. Podgórska 34)
• Aby dołączyć do seminarium zdalnie, proszę kliknąć poniższy link:
Meeting ID: 835 7546 4414
Passcode: V0ztfP