Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. O najnowszym raporcie „Migranci i migrantki przymusowe z Ukrainy w Krakowie w świetle badań jakościowych” opowiedzą jego autorki – Patrycja Trzeszczyńska, Svitlana Luchik-Musiyezdova i Joanna Dymanus.
Seminarium odbędzie się w gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Sienkiewicza 4 (sala audio w holu budynku), w ramach inauguracji działalności Krakowskiego Centrum Integracji (KCI). Wydarzenie będzie transmitowane również live na profilu FB Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (https://www.facebook.com/profile.php?id=100069416349975 ).
Raport zwraca uwagę na zaangażowanie migrantów z Ukrainy w pomoc przybywającym do Krakowa uciekinierom z tego kraju. Ponadto, prezentuje on sytuację uchodźców i migrantów przymusowych oraz najważniejsze problemy ich codzienności w mieście. Poprzez oddanie głosu osobom organizującym pomoc oraz beneficjentom tej pomocy prześledzone zostały działania ukraińskich organizacji migranckich i wspólnoty ukraińskiej, a także punkt widzenia osób przybyłych do Krakowa po 24 lutego 2022 roku.
Raport otwiera część poświęcona metodologii badania oraz kluczowym pojęciom. Następnie ukazuje dynamikę przybywania migrantów przymusowych i uchodźców do Krakowa w oparciu o dostępne statystyki. Dalsza część raportu składa się z trzech głównych rozdziałów empirycznych. Pierwszy z nich poświęcony jest pomocy ukraińskich organizacji i wspólnoty ukraińskiej na rzecz osób uciekających z Ukrainy przed wojną. Prezentuje punkt widzenia aktywistów i koordynatorów działań pomocowych oraz strategie kanalizowania i instytucjonalizowania tych działań, związane z przyjętymi rozwiązaniami i podziałem specjalizacji w obrębie poszczególnych organizacji. Następnie przeanalizowane zostały oddolne inicjatywy środowiska ukraińskiego w mediach społecznościowych. W tej części raport zwraca uwagę na rolę sieci migracyjnych w procesie adaptacji nowoprzybyłych Ukrainek i Ukraińców w Krakowie. Ostatnia część empiryczna dotyczy wyzwań i problemów z jakimi mierzą się w mieście nowi mieszkańcy, którzy uciekli przed wojną. Rozdział ten zorganizowany jest według kluczowych zagadnień, takich jak zakwaterowanie, rynek pracy, edukacja i opieka nad dziećmi, opieka medyczna, sytuacja rodzinna oraz plany na przyszłość. W części tej ukazane zostało także jak migrantki i migranci przymusowi oceniają działania pomocowe zarówno ze strony środowisk i organizacji ukraińskich, jak i inicjatyw oddolnych, instytucji miejskich i krakowskich organizacji pozarządowych. Pokażemy także jak odbierają Kraków i jak widzą swoją w nim obecność. W ostatnim rozdziale raportu zaprezentowane zostały wnioski i rekomendacje wynikające z badań.