Serdecznie zapraszamy na seminarium Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, na którym zaprezentowany zostanie najnowszy raport autorstwa badaczy OWiM – Jana Brzozowskiego, Karola Kaczorowskiego, Konrada Pędziwiatra oraz Dobrosławę
Wiktor-Mach.

Raport, któremu poświęcone będzie nadchodzące seminarium, omawia wyniki badań jakościowych na temat wpływu pandemii COVID-19 na życie obcokrajowców mieszkających w Krakowie w 2020 r. Celem badania była identyfikacja zmian jakie zachodzą w różnych wymiarach życia migrantów, zwłaszcza ekonomicznym i społecznym. Raport pokazuje, w jaki sposób doświadczenie kryzysu i sposobu radzenia sobie z wyzwaniami zależało w dużej mierze od sytuacji obcokrajowców na rynku pracy, a zwłaszcza od branży, w której pracują. Analizowane były też główne trudności i wyzwania, jakie sytuacja epidemiczna przyniosła imigrantom, w tym kwestie zarobków i (nie)stabilności zatrudnienia, problemy związane z sytuacją mieszkaniową, funkcjonowanie przedsiębiorców. Omówiona jest dynamika migracyjna, zarówno od strony dostępnych danych statystycznych, jak i osobistych doświadczeń obcokrajowców. Opracowanie przedstawia również wiele innych problemów w odniesieniu do sytuacji pandemii, które respondenci poruszali w wywiadach oraz te, które pojawiały się często w dyskusjach w grupach internetowych zrzeszających migrantów. Pokazane jest też zagadnienie wsparcia kierowanego do cudzoziemców ze strony różnych aktorów. Raport kończy się podsumowaniem z rekomendacjami dla Urzędu Miasta Krakowa.
Aby dołączyć do seminarium na platformie ZOOM należy kliknąć w poniższy link:
Meeting ID: 838 4768 0472
Passcode: mp55bL
Wydarzenie odbędzie się w języku polskim.