Zapraszamy na kolejne seminarium migracyjne OWiM: „Migracje kobiet i dzieci – Od niewidoczności do widoczności podmiotów w badaniach migracyjnych”. Naszym gościem będzie prof. Krystyna Slany.

Prof.dr hab. Krystyna Slany specjalizuje się w zakresie demografii społecznej, socjologii migracji oraz socjologii rodziny i płci. Kieruje Zakładem Badań Problemów Ludnościowych, jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami PAN oraz członkinią Komitetu Socjologii PAN.

Prelegentka przedstawi konsekwencje dwu zwrotów paradygmatycznych w badaniach migracyjnych, które dotyczą kobiet migrantek i dzieci migranckich/migrantów. Dyskutowana będzie przyczyna zgłębiania badań nad niewidocznymi do niedawana podmiotami migracji. Omówione zostaną wielozakresowe, złożone obszary badań dotyczące rynku pracy, rodziny i relacji rodzinnych oraz sile, sprawczości migrantek i dzieci w przestrzeni transnarodowej. Pierwszy zwrot paradygmatyczny miał miejsce w latach 70 XX wieku, kiedy zwrócono uwagę na feminizację migracji w znaczeniu socjologicznym. Dopełnienie paradygmatu o zagadnienia feministyczne i genderowe w ujęciu intersekcjonalnym nastąpiło jednak w latach 90 XX wieku, co zaowocowało niezwykle ważnymi badaniami i rezultatami tych badań w wymiarze aktywistycznym i obywatelskim (np. instytucje/organizacje narodowe i ponadnarodowe walczące o prawa migrantek, sieci migranckie kobiet). Początek wieku XXI przynosi kolejny zwrot w kierunku badania dzieci migranckich/dzieci migrantów, co wynika z wypracowanym na gruncie socjologii rodzin i socjologii dzieciństwa podejścia skupionego na dzieciach (child-centred approaches,). W nowej socjologii dzieciństwa (lata 70.XX wieku) odkrywa się dziecko jako sprawczy, refleksyjny podmiot, który może powiedzieć wiele o swoim migracyjnym dzieciństwie. Te „paradygmatyczny zwroty” charakteryzują się m.in. stosowaniem różnych metod jakościowych, metod partycypacyjnych, które przynoszą ważne ustalenia badawcze i wyznaczają nowe kierunki badań. Zagadania egzemplifikowane będą wynikami badań prowadzonych w ramach projektów badawczych.

Seminarium odbędzie się się 5 grudnia 2019 o 17:30 w sali 13 (Senackiej) w pawilonie G na kampusie UEK, przy ulicy Rakowickiej 27.

Do zobaczenia!