Serdecznie zapraszamy 12 listopada 2019 o godz. 17:30 na pierwsze seminarium OWIM w Urzędzie Miasta Krakowa (Plac Wszystkich Świętych 3, Sala Lea). Inaugurujemy je wykładem prof. Johna Eade’a na temat wpływu migracji międzynarodowych na miasta na przykładzie Londynu.

W czasie wykładu John Eade opisze charakterystykę Londynu jako miasta globalnego nakreślając historię migracji do miasta od XVII wieku. Skoncentruje się na dwóch falach imigracji następujących po II Wojnie Światowej – postkolonialnej migracji z Bangladeszu i migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Poruszy także temat roli religii w kontekście politycznej reprezentacji społeczności na przykładzie nowo powstałych kościołów i meczetów.

Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia.

Informacje o prelegencie:
John Eade – profesor socjologii i antropologii na University of Roehampton w Londynie i profesor wizytujący na Torronto University. Jego badania dotyczą migracji, wielokulturowości, etniczności w przestrzeni miejskiej oraz pielgrzymek. Do jego publikacji należą tytuły takie jak The Politics of Community (1989), Contesting the Sacred (1991), Living the Global City (1997), Placing London (2000), Reframing Pilgrimage (2004), Transnational Ties (2008), Re-Living the Global City (2018), Pilgrimage and Political Economy (2018).

Do zobaczenia!