Zapraszamy na kolejne seminarium , które tym razem będzie poświęcone najnowszemu raportowi OWIM „Imigranci w Krakowie w roku 2021”. O wynikach raportu opowiedzą jego autorzy – Konrad Pędziwiatr, Jan Brzozowski, Marcin Stonawski.

Raport ukazuje zmiany w strukturze populacji imigrantów w Krakowie w roku 2021 w porównaniu do lat 2020 i 2019 w oparciu o najnowsze dane ze zróżnicowanych rejestrów (m.in. danych z ZUS, informacjach meldunkowych, kart pobytu czy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). Pod koniec 2021 roku imigranci stanowili już ok. 10% mieszkańców Krakowa. Pomimo dominacji obywateli Ukrainy, społeczność migrantów stawała się coraz bardziej zróżnicowana etnicznie. Wzrastała między innymi liczebność takich grup narodowościowych (obok Ukraińców) jak Białorusini, Gruzini, Rosjanie, Indusi, ale też Hiszpanie, Włosi, Brytyjczycy czy Brazylijczycy i Mołdawianie. Raport opisuje istotne cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne populacji cudzoziemców w mieście oraz identyfikuje miejsca największej koncentracji imigrantów w Krakowie. Opisuje również szczegółowo ich sytuację prawną oraz udział w systemie szkolnictwa i gospodarce miasta.

Aby wziąć udział w seminarium, proszę kliknąć poniższy link do spotkania Zoom:
Meeting ID: 860 3928 2367
Passcode: 5d0QH8
Wydarzenie odbędzie się w języku polskim.