Zapraszamy na kolejne seminarium , które tym razem będzie poświęcone najnowszemu raportowi OWIM „Ekspaci w Krakowie”. O krakowskich ekspatach opowiedzą autorzy raportu – Jan Brzozowski, Agnieszka Legut, Konrad Pędziwiatr, Patrycja Trzeszczyńska i Dobrosława Wiktor-Mach. Moderatorem spotkania będzie Ewa Ślęzak.

Raport prezentuje wyniki badań na temat społeczności wysoko wykwalifikowanych migrantów w Krakowie. Ekspaci stanowią bardzo mobilną i pod wieloma względami uprzywilejowaną kategorię osób migrujących, mających zdecydowanie większą możliwość od innych migrantów na podmiotowe kształtowanie własnego procesu mobilności. Jedną z kluczowych ram teoretycznych w którą wpisana jest analiza raportowa jest koncepcja zakotwiczania (anchoring), która zdecydowanie lepiej niż perspektywa integracyjna oddaje charakter ekspackiego – często tymczasowego – zadomawiania się w danym miejscu. Przeprowadzone badanie koncentrowało się więc przede wszystkim na procesie tworzenia przez ekspatów w Krakowie (nie)stałego domu. W pierwszej kolejności, zarysowany został możliwie dokładny obraz tej społeczności w oparciu o dostępne dane ilościowe. Natomiast badania jakościowe, które objęły ekspatów wywodzących się z wielu krajów i kręgów kulturowych, pozwoliły na ukazanie szeregu praktyk i przestrzeni, które stają się dla ekspatów ważnymi kotwicami w ich procesie zadomawiania się w mieście. Opracowanie zawiera więc analizę wielowymiarowego stawania się mieszkańcem Krakowa, ale też funkcjonowania przez ekspatów w transnarodowej przestrzeni społecznej czy ich ewentualnych przyszłych projektów mobilności. Raport kończy się podsumowaniem najważniejszych wniosków oraz rekomendacjami dla Urzędu Miasta Krakowa.

Aby wziąć udział w seminarium, proszę kliknąć poniższy link do spotkania Zoom:
Meeting ID: 840 5186 4080
Passcode: gaa18C
Wydarzenie odbędzie się w języku polskim.