Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium OWiM! O tunezyjskich migracjach wewnętrznych i zewnętrznych opowie nasz prelegent – Hassen Boubakri. Spotkanie moderować będzie Konrad Pędziwiatr i Karolina Sobczak-Szel.

Migracje wewnętrzne i zewnętrzne są w Tunezji wynikiem dziesięcioleci opóźnień  w rozwoju i planowaniu, z jednej strony między wybrzeżem a jego dużymi miastami, które są dobrze spolaryzowane i powiązane z globalizacją i działaniami o wysokiej wartości dodanej, oraz z drugiej strony regiony śródlądowe (Zachód i Południe), które mają niskie wskaźniki rozwoju i cierpią z powodu deficytu inwestycyjnego oraz wysokiego bezrobocia i ubóstwa. Robotnicze dzielnice dużych miast nadmorskich znajdują się w centrum „chassez-croisee” wewnętrznych migrantów przybywających z regionów śródlądowych, którzy osiedlają się tam lub przedłużają swoje trasy i nieregularnie przekraczają obszar morza śródziemnego, aby dotrzeć do Europy. Zazwyczaj nielegalni migranci z Tunezji, Afryki Północnej i Subsaharyjczycy wsiadają na te same łodzie. Hassen Boubakri przedstawi, z perspektywy południowego regionu śródziemnomorskiego, różne wymiary migracji (wewnętrznej i międzynarodowej) w Tunezji, małym kraju (12 mln mieszkańców) w Afryce Północnej, położonym w sercu środkowej części regionu śródziemnomorskiego, silnie powiązanym z Europą , ale także otwartym na Afrykę Subsaharyjską i inne kraje regionu, w szczególności Libię. To położenie geograficzne w połączeniu z tradycjami migracyjnymi z południowymi i północnymi sąsiadami sprawia, że ​​Tunezja stanowi przykład złożoności dynamiki migracji (wyjazd/tranzyt i miejsce docelowe). Tę złożoność dodatkowo podkreśla rola, jaką Tunezja odgrywa w zarządzaniu, kontroli, a nawet tłumieniu regularnych i nieuregulowanych przepływów migracyjnych własnych obywateli lub migrantów i uchodźców pochodzących z innych krajów regionu, zwłaszcza z regionu subsaharyjskiego. Tunezja, podobnie jak inne państwa trzecie Afryki Północnej, została wzięta w dwa ognie- współpracując z UE i jej państwami członkowskimi w celu powstrzymania nielegalnych przepraw przez Morze Śródziemne w celu dotarcia do Europy lub biorąc pod uwagę własne interesy w zarządzaniu migracjami, interesy, które nie zawsze odpowiadają interesom Europy, jej północnego sąsiedztwa.

Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

Aby dołączyć do seminarium na platformie ZOOM należy kliknąć w poniższy link:
Meeting ID: 846 2053 9542
Passcode: u0pmVJ