Przed pandemią koronawirusa przedsiębiorczość imigrantów postrzegano jako jednoznacznie pozytywny efekt procesów migracyjnych w głównych krajach docelowych. Liczne badania wykazały, że migranci częściej angażują się w działalność biznesową, inwestując i tworząc miejsca pracy. Podczas minionych kryzysów gospodarczych firmy prowadzone przez imigrantów odznaczały się zwykle większą elastycznością i odpornością. Istnieją jednak przesłanki by sądzić, że kryzys spowodowany koronawirusem okaże się inny. Na drugim seminarium online, które odbędzie się 14 maja 2020 o 12:00,  zaproszeni eksperci spróbują odpowiedzieć na pytania związane z niepewną przyszłością przedsiębiorców-imigrantów w wybranych krajach UE zmagających się z gospodarczymi i politycznymi skutkami pandemii.

Paneliści:

– Aki Harima (Uniwersytet w Bremie)
– Daniela Bolzani (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Boloński)
– Ružica Šimić Banović (Wydział Ekonomii, Uniwersytet w Zagrzebiu)
– Katarzyna Andrejuk (Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk)

Moderatorzy: Konrad Pędziwiatr & Jan Brzozowski (CASPAR, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/169318251089059/

Do zobaczenia!